11-18.07.2019
תקשורת חזותית

עומר מזרחי

נפלאתה

אופיר ליברמן וגיא חרל"פ

סיפור דוד ויהונתן משתי נקודות מבט:

הפרשנות המסורתית המוכרת, המתרחשת על הדגם המאויר, מפרשת את הסיפור כחברות אמיצה בלבד. אך כאשר סורקים את המודל בטכנולוגית Augmented Reality מופיע על המודל רובד נוסף, ונחשפת פרשנות חתרנית שמציגה את סיפור האהבה ההומוסקסואלי היחיד בתנ"ך.

 

המתח שבין הפיזי לווירטואלי חושף את המתח שבין פסוקים לפרשנות, בין גלוי לנסתר, ובין אמת לנקודת מבט. האם נפלאתה אהבתם מאהבת נשים?

אתר: https://www.omermizrahi.com/