11-18.07.2019
עיצוב תכשיטים

עמית חכם

כשל מערכתי

פרנטה מרצקי אורינה ומילר יואב

את הנושא וההשראה לפרויקט שלה, קיבלה עמית חכם כשאובחנה כבעלת שחלות פוליציסטיות. "עיצבתי סדרת סיכות שנוצרה במקביל לחוויה האישית של הבדיקות, האבחנה, הטיפול התרופתי ותופעות הלוואי".

חומרים: מתכות, אלפקה ונחושת

אתר: @aha_designer

My project's theme and inspiraition came with a diagnostic of the PCOS. I've created a series of brooches that was made while tests, diagnosis, treatment and side effects. The brooches are made from alpaca, copper and birth control pills attached by cold connections, processed by press and repose'