11-18.07.2019
תקשורת חזותית

עמית ממן

Human 2.0 / אדם 2.0

ניר ייני וזהר קורן

טריפטיכון המתאר בפירוט את שנת 2055 כנקודת מפנה באנושות, שנה בה נוצר אדם 2.0: סינתזה מושלמת בין האדם למכונה.

העבודה נשענת על הערכים החזותיים שהיו מקובלים בתקופת הרנסנאס, הנחשבת כתקופת ״התעוררות האדם החדש״, ונקודת המפנה ההיסטורית המתוארת ביצירה הינה המשך ישיר לתקופה זו.

אתר: http://www.amitmaman.com