11-18.07.2019
תקשורת חזותית

עמית רימון

amitri93@gmail.com

0542299006

ידידי מרחוב ארנון

נדב ברקן ומירב שחם

ספר המציג מחקר חזותי של שלטי בתי עסק ברחבות ראשיים בישראל. הספר מכיל תיעוד של השלטים, השוואות ובדיקות על־פי פרמטרים שונים בתקשורת חזותית, כגון: חזות השלט, שפה, טיפוגרפיה, דפוסים חוזרים בעיצוב ועוד. הפרויקט מציג מסקנות ותופעות שקיימות בשילוט אשר מבטאות את תמונת המצב של העיצוב הגרפי ברחוב הישראלי לשנת 2019.

אתר: https://www.liadshadmi.com/