11-18.07.2019
תקשורת חזותית

ענת אגוזי

Rewind

ניר ייני וזהר קורן

מסע בזיכרון אל תקופה בילדות. הפרויקט נעשה בהשראת קלטת ווידאו משפחתית שנשארה מתקופת הילדות של המעצבת. ספר העוסק בשאלות הנוגעות לזיכרון אישי וקולקטיבי ולפער שבין מציאות לזיכרון.

 

אתר: https://anategozi0.wixsite.com/egozianat