11-18.07.2019
תקשורת חזותית

ערן נויבר

המיתולוגיה היוונית בעולם המודרני

רגב קונטס ואסף חנוכה

ייצוג דמויות מהמיתולוגיה היוונית ושילובן בהווה.

כל דמות היא פרסוניפיקציה מוקצנת של תכונות אנושיות ועצם שילובן במציאות המדמה את ההווה יכולה ליצור כאוס קונספטואלי.

אתר: https://www.instagram.com/erano_ink