11-18.07.2019
תקשורת חזותית

פרושי שרינה

Tone of Typography

נירית בנימיני ואפרת ניר

עיצוב מנגנון אינטראקטיבי המגיב לפרמטרים מסוימים בקולו של הדובר ובאופן ההגייה שלו, בניסיון לתת תרגום ויזואלי וטיפוגרפי גינרטיבי אישי.

אתר: https://sarinapruschy.com/