11-18.07.2019
עיצוב אופנה

קרן צ׳רנוב

multilocal

קולקציית בגדי גברים לבישה, בהשראת תופעת הפיכתם של מהגרים לתושבים רב מקומיים, המזדהים ומעוצבים על ידי מספר מקומות, חוויות ותרבויות. כדור שני למהגרים מברית המועצות, עולי שנות ה- 90, התייחסה קרן לנושא מנקודת מבטם האישית. תהליך העיצוב כלל חיבורים בין הלבוש הקיבוצי, המתאפיין בפשטות, פרקטיות ובבדים כמו פשתן, דריל וכותנות לבין בגדי העולים בשנות ה – 90, המתאפיינים בסגנון אלגנטי, בורגני ובבדי צמר חמים.

 

A wearable men's collection is inspired by the phenomenon of transforming immigrants into multi local residents, who identify with and are shaped by a number of places, experiences and cultures. As a second generation of the Soviet Union immigrants of the 1990s, the designer referred to this issue from their personal point of view. The design process included connections between collective clothing, characterized by simplicity, practicality and fabrics such as linen, drill and cotton, and 1990s immigrant clothing, characterized by elegant, bourgeois style and warm woolen fabrics.

www.kerenchernov.com

@kerenchernov