11-18.07.2019
תואר שני בעיצוב

רוני מרו

תקנה מרכזית / גיאוגרפיה‭ ‬קוגניטיבית‭

פרופ' דגנית שטרן שוקן, אורי צייג, גלי כנעני, יעל טרגן, רועי שכנאי

הפרויקט עוסק בכינון זהותם של מהגרים אפריקאים לארצות אירופה והמזרח התיכון, תוך הסתכלות על חייהם בעיר תל אביב כמקרה בוחן. בניסיונם של המהגרים ליצור לעצמם זהות חדשה, קיימת בעיה אבסולוטית המשפיעה על העיר מבחינה כלכלית, חברתית ופוליטית.

 

הפרויקט מאיר את נקודת המפגש בין העיר הלבנה והעיר השחורה בתל אביב.