11-18.07.2019
תקשורת חזותית

רוני קוח

ronykoch2@gmail.com

0546668166

לטרינליה - חופש ביטוי

דקל בוברוב והילה שאלתיאלי

כתיבה על קירות השירותים מאפשרת, לכאורה, אנונימיות מוחלטת ומביאה איתה חופש ביטוי אולטימטיבי. הפרויקט עושה שימוש בטקסטים שלוקטו מגרפיטי בשירותים ציבוריים ברחבי הארץ, ככלי התבוננות על החברה הישראלית.

אתר: https://www.ronykoch.com