11-18.07.2019
עיצוב אופנה

רותם שאול

מוות בהריסה Sudden Infant Theft Syndrome

פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן, בה אלפי תינוקות שאושפזו בבתי חולים דווחו כמתים ובדיעבד, כנראה נמסרו לאימוץ למשפחות אשכנזיות מבוססות, אשר נתפסו כטובות יותר לגידול הילדים, היא מקור ההשראה לקולקציה כואבת שמספרת את סיפור ההרס והאובדן שחוותה משפחתה של רותם. הקולקציה מתארת כרונולוגית, באמצעות כל מערכת לבוש, את החוויה המטלטלת שעוברת האם, החל מבשורת ההיריון ועד לאובדן התינוק. זאת, כאשר הידיים שסייעו לילד את התינוק הן הידיים שעקרו אותו מאמו. באמצעות קולקציה זו, מקווה רותם להביא  לקדמת הבמה את זעקות הכאב, האובדן והשבר של האימהות שתינוקותיהם נחטפו. רותם משלבת בעבודתה סריגות ידניות ורקמות פייטים לצד בדים קלים שיוצרים נפחים משתנים.

 

The story of the children of Yemen, the East and the Balkans, in which thousands of infants hospitalized, reported to be dead and, and apparently were given for adoption to well-established Ashkenazi families who were perceived as better for raising children, is the inspiration for a painful collection telling the story of the destruction and loss experienced by the designer's family. The collection describes chronologically, through every outfit, the traumatic experience the mother undergoes, from getting the news of pregnancy to the loss of the baby. This is when the hands that helped to give birth are the hands that are taking him from his mother. Through this collection, the designer hopes to bring out loud the cries of pain, loss and fracture of the mothers whose babies were taken. The designer combines manual knits and sequins with light fabrics that create variable volumes.