11-18.07.2019
תקשורת חזותית

רינטה חודק

The Stupid Club

ניר ייני וזהר קורן

"מועדון 27" – אתר המרכז מידע אחר הסיבות ומאפייני התופעה של מות מוזיקאים בגיל  צעיר, לרוב בנסיבות טראגיות ולא טבעיות. הפרויקט מספר את הסיפור של המועדון שהחל בשנת 1892 עם מותו של אלכסנדר לוי, מלחין ברזילאי בגיל 27, תוך שיטוט חופשי בין חברי המועדון השונים והצגת דימויים, סרטונים וסיפורים הקשורים לחייהם, תוך הצגת הקשרים מפתיעים בין חבריו, שעומדים על כ-74 חברים נכון לכתיבת שורות אלה.

אינסטגרם – renatahodak_