11-18.07.2019
עיצוב תעשייתי

רנית אלעד

משתנים

פיני ליבוביץ

ההשראה לפרויקט הגיעה מהרקליטוס – "דבר אינו קבוע מלבד ההשתנות". ההתפתחות של הדרך הכתיבה את היעד. בעבודה מוצגים כסאות – לכאורה חפצים בעלי מטרה מוגדרת – אבל במצבים משתנים המשפיעים זה על זה. ״דבר גורר דבר״ מתחיל בכיסא הראשון מגיע עד לכיסא השביעי. כאשר המטרה היא לעודד את הצופה לחשוב על סיבה ותוצאה, מערכת יחסים בין משתנים שונים והאינטראקציות בניהם.

אתר: https://ranitelad.wixsite.com/ranitelad