11-18.07.2019
תקשורת חזותית

שיר נידם

פיבונאצ׳י

נדב ברקן ומירב שחם

הפרויקט הוא עיצוב גופן כותרות פרמטרי עברי, בעל צורניות אשר מבוססת מצד אחד על תבניות מתמטיות ומצד שני מבטאת הרמוניה, אורגניות וזרימה.

 

האותיות מגיבות ומשתנות בהתאם למיקומן ולאותיות הסמוכות אליהן והמקיפות אותן. הפונט עוצב תוך שמירה על גריד וחלל פנימי אחיד המאפשר לייצר יחידות טיפוגרפיות דינמיות מגוונות ומעורבות.

אתר: https://shirnidam.wixsite.com/portfolio