11-18.07.2019
אמנות רב תחומית

שי עטר

חלומות פחם

טל ירושלמי

מה אנחנו רואים כשאנחנו חולמים? עטר רואה בדימויים המופיעים בחלום כאלה הבאים מתוך מקום פנימי וחשוך, ועולים אל המודע ואל המציאות.

היא בוחנת את הקשר בין המציאות לחלום בעזרת האמנות. אם החלום נותן מענה כלשהו על המציאות, איזה מענה נותן הרישום ביחס למציאות ולזמן?

העבודה מתקיימת בסדרת רישומים שמתחברים ברצף מסוים לכדי אירועים בעלי זיקה משותפת, לצד רישום קיר נוסף ומסקרן, שנוצר "ברגע האחרון" לפני הצגתו, והוא מתקשר עם הרישומים האחרים אך גם חי בפני עצמו, על הקיר.

 

חומרים: פחם על נייר וקיר.