11-18.07.2019
עיצוב פנים, מבנה וסביבה

שני אסא

אדוות זיכרון

אדר' אולשוונג אברי, ד"ר אדר' שניידר דיוויד

כיצד ניתן לזכור מקום שמעולם לא היית בו? ומה המשמעות של הזיכרונות האלה?

אגם החולה נחקק בזיכרונות אישיים וקולקטיביים, בתור סיפור של מדינה, של טבע ושל משפחה.

זיכרונות אלה מופיעים בשלל צורות, צבעים וצלילים. חלקם אישיים וחלקם משותפים, אולם לכולם השפעה רבה על הזוכרים, מכיוון שהם אבני הדרך באמצעותן אנו בונים את חיינו – הם העבר, ההווה ומסימני העתיד שלנו.

במשך שנים רבות ייבוש החולה היה לסיפור ניצחון לאומי של האדם על הטבע, לזיכרון קולקטיבי של עם, ובמקביל היה גם לסיפור פרידה של קהילה מביתה.

פרויקט זה יאפשר למבקר אקראי, נטול זיכרון אישי, רגעים של נוכחות, של שייכות, שבמצטבר ייצרו זיכרון קולקטיבי עתיק ומחודש, עם המקום, החי, המשתנה והנודד.