11-18.07.2019
תקשורת חזותית

שרון פריידנרייך

shinf91@gmail.com

0543132634

Anthropocene Wonders

ניר ייני וזהר קורן

 

עיצוב אובייקטים המציגים מציאות אפשרית של עולם עתידני שהטבע נכחד בו, דרך הצגת תהליך של טבע משובש והרוס.

אתר: https://cargocollective.com/sharonfr