11-18.07.2019
תקשורת חזותית

שרון רווה כץ

זה בוודאי המקום

בתיה קולטון ונדב שלו

יצירת אובייקטים בהשראת טיולי ילדות שערכה המעצבת עם אביה בתל אביב. האובייקטים מייצגים מזכרות ממקומות, סיפורים וחוויות מהטיולים. הפרויקט עוסק בזיכרון סובייקטיבי, בנקודת המבט והפרשנות שלנו כלפי סיפורים המסופרים לנו.

אתר: https://www.sharonkatzraveh.com