11-18.07.2019
עיצוב אופנה

תמר פז

tamarpaz@gmail.com

052-8299626

אינסוף Infinity

קולקציית נשים המשלבת חייטות מסורתית עם דיגומים, בהשראת ה'אינסוף', כהגדרה עמוקה ומקיפה של העולם הרוחני שלנו. תמר, אשר תמיד נמשכה לפילוסופיות שונות של הבודהיזם והיהדות, מציגה אלמנטים מתוך עולמות אלו, כגון הליפוף השופע והמשוחרר של גלימת הנזיר הבודהיסטי, אל מול הליפוף המהודק על הזרוע של רצועת התפילין היהודית. המושג המופשט 'אינסוף' בא לידי ביטוי בעולם החושים הפיסי שלנו. רעיון האינסוף מקבל חיים ויזואליים מתוך בחינת גבולותיו של הבגד ואי הגדרתם ביחס לגוף, וכן בצורות של קשירה, פיתול וליפוף בלתי נגמרות, המייצגות אריג אינסופי של רוח האדם.

 

Women's collection combining traditional tailoring with draping, inspired by infinity, as a deep and comprehensive definition of our spiritual world. The designer, who was always drawn to different philosophies of Buddhism and Judaism, presents elements from these worlds, such as the lavish and loose mantle of the Buddhist monk's robe, with the tight winding on the arm of the Jewish Tefillin band. The abstract concept of infinity is expressed in the world of our physical senses. The idea of ​​infinity takes on a visual life by examining the boundaries of the garment and not defining them in relation to the body, as well as endless forms of tying and twisting, representing the infinite fabric of the human spirit.

       https://tamarpaz.wixsite.com/tamar