11-18.07.2019
תקשורת חזותית

מיטב שלו

שפה מעצבת מחשבה

נדב ברקן ומירב שחם

שלושה סרטוני אנימציה העוסקים בשאלת עיצוב המחשבה על ידי שפה.

כל סרטון מציג מקרה מבחן משפות שבטים בעולם בהן רואים איך הבדל במבנה השפה בא לידי ביטוי גם בתופעה תפיסתית, התנהגותית או תרבותית. כל סרטון מושפע מהשפה הוויזואלית של השבט הנחקר.

אתר: https://www.instagram.com/meitav_albeck_shalev/