11-18.07.2019
עיצוב אופנה

דוד וקסלר

נשבר הזין - The Fall Of Men

קולקציית סטריט קאמפית, העוסקת בגבריות והאתגרים הניצבים בפניה כיום, ועונה על השאלה מה ילבשו הגברים של מחר בתקופה רוויה מהפכות מגדר ושינויים חברתיים. דוד מצייר מהלך איקונוקלסטי לעבר המוסכמות הגבריות הישנות, בהשראת מקומות בנאליים ו'לא משמעותיים' בארון הגברים. הוא חושף פני שטח ופתחי גוף סמי ארוטיים ומשרטט את גבולותיו של הגוף לאורך קווים תרבותיים חדשים. זאת, במסע לעבר עידן של לבוש גברי, המשיל את המיותר וחושף את הנסתר.

 

A campy streetwear collection dealing with masculinity and the challenges facing it today, and answers the question of what tomorrow's men will wear during a period full of gender revolutions and social changes. The designer paints an iconoclastic move toward the old masculine conventions, inspired by banal and 'insignificant' places in the men's closet. It exposes surface, semi-erotic body revealing and delineates the boundaries of the body along new cultural lines. This is a journey towards an age of masculine attire, shedding the unnecessary and revealing the hidden.

www.davidweksler.com   @jahjahdeve