11-18.07.2019
עיצוב אופנה

טל מדינה

talmedina29@gmail.com

052-8634448

חניכה- My Jewish Wedding

קולקציה שנוצרה מחקר חברות סגורות מהזרם החרדי. התבוננות מעמיקה על עולם של תרבות, אמונות, וסדר חברתי שבמהותם שייכים לעולם שורשי וקדום. מחשבות עצמאיות, רצון חופשי ואינדיבידואליזם אינם קיימים, וחיים של עדריות מלוכדת מתקיימים במקום. הקולקציה מציגה את הניסיון להקביל את אותן חברות לעדר, תוך דגש על עוצמה לצד כניעות, פאר לצד שורשיות, נסתר וגלוי, פחד ושייכות. היא מכילה סממנים ויזואליים ותרבותיים של אותן החברות לצד אלו של בעלי החיים.

A collection created by a fascinating investigation of closed Haredi (Orthodox Jews), societies. A profound examination of the world of culture, beliefs, and social order that in essence belong to a rooted and ancient world. Independent thoughts, free will and individualism do not exist, and a life of cohesive idleness takes place. The collection presents the attempt to compare these companies to herd, with an emphasis on power alongside submission, splendor alongside rootedness, hidden and exposed, fear and belonging. It contains visual and cultural features of those societies alongside those of the animals.

www.talmedina.com